Wat zijn Learning Outcomes?

Het Europees raamwerk voor kwalificatie (EQF) geeft de volgende definitie:

“Leeruitkomsten zijn beschrijvingen van wat een lerende weet, begrijpt en kan doen na afronding van zijn leerproces”.

Onderstaand schema wordt gebruikt om Learning Outcomes te beschrijven.:

Uit de Learning Outcomes moet je kunnen halen op welk niveau je een onderwerp moet kunnen bezitten. Het voordeel hiervan is dat je beter in kaart kunt brengen hoe ver je nog verwijderd bent van het beoogde eindniveau en hoe dit bereikt kan worden.

Om de Learning Outcomes te beschrijven heb ik gebruik gemaakt van de Taxonomie van Bloom. De Taxonomie van Bloom geeft trapsgewijs weer wat de verschillende niveaus van leren zijn.

Voor het leren op het hbo zit je bovenin de Taxonomie van Bloom, bij het ‘hogere orde denken’. Maar voor de toets zul je ook kennisvragen moeten beantwoorden en deze zijn minder gericht op het hogere orde denken. Wel heb je hogere orde kennis nodig voor dit vak. Zo zul je lesmateriaal moeten ‘creëren’, maar vaak moet je ook bronnen ‘analyseren’ en ‘evalueren’.

De Learning Outcomes vind je door hier te klikken.

 

Veel succes met het leren!

 

 


Tijdlijn – Geschiedenis van de wiskunde