Learning Outcomes

Hieronder volgen de Learning Outcomes voor deze cursus. Dit is de kennis/vaardigheid die je moet bezitten om dit vak te kunnen voltooien.

De student kan onderdelen uit de geschiedenis van de wiskunde beschrijven en plaatsen in de tijd.  Het betreft de volgende onderdelen:

 • Het begin van de wiskunde
 • Egypte
 • Babylonië
 • Griekenland
 • Arabische wiskunde
 • Algebra in de zestiende eeuw
 • Descartes
 • Zeventiende eeuw in Nederland
 • De achttiende eeuw
 • De negentiende eeuw
 • De twintigste eeuw

De student kan een bron m.b.t. de geschiedenis van de wiskunde onderzoeken, indelen in de tijd en relaties/verbanden ontdekken.

De student kan een diversiteit aan voorbeelden geven uit de ontwikkeling van de wiskunde als menselijke activiteit (personen/culturen).

De student kan historische contexten gebruiken als didactisch hulpmiddel binnen het wiskundeonderwijs.

De student ontwerpt lesmateriaal a.d.h.v. historische contexten*.

*voor meer informatie over het lesmateriaal klik hier.


Tijdlijn – Geschiedenis van de wiskunde